Klachtenprocedure

Meestal zijn patiënten erg tevreden over het werk en de inzet van hun huisarts en de praktijkmedewerkers. Het kan een keer anders zijn.

Als u over bepaalde zaken minder tevreden bent, willen we dat graag zo snel mogelijk weten. Uw klacht of opmerking kan gaan over alle praktijkmedewerkers, het (medisch) handelen, de bejegening, communicatie of de praktijkorganisatie. Zo kunnen we samen direct zoeken naar een oplossing. Ook kunnen we hiervan leren en hiermee onze kwaliteit van zorg verbeteren.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Problemen meteen oplossen

Als u tips, opmerkingen of klachten heeft kunt u deze het beste meteen bespreken met de betrokkene(n)  Door uw ideeën of onvrede kenbaar te maken, stelt u ons in staat een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden uit te praten.

Vul het klachtenformulier in

U kunt uw opmerking of klacht ook schriftelijk indienen. U kunt het klachtenformulier vinden op onze website of vraag een papieren versie aan de praktijkassistente. U kunt het formulier ingevuld inleveren. Een van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet geheel duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden. Uiteraard wordt een klacht altijd vertrouwelijk behandeld.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Wanneer wij er samen om een of andere reden niet uitkomen, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij een onafhakelijke klachtencommissie, waarbij ’t Heelhuis is aangesloten.

Ook wanneer u uw klacht niet direct met medewerkers van onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij deze klachtencommissie indienen.

Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op de website van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg