Huisreglement van onze praktijk

Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Stoor anderen in de wachtkamer niet en bel niet als u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de praktijk opvolgen.

Waak over uw eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Wij tolereren geen agressie, geweld en seksueel intimiderend gedrag.

Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik.

Roken is niet toegestaan.

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

U mag niet fotograferen of filmen zonder toestemming.

Wanneer u niet verschijnt op de afspraak, ontvangt u van ons een rekening.