Klachtenformulier

  Gegevens van de patiënt

  Achternaam:
  Geboortedatum:

  Straat:
  Huisnummer:
  Postcode:
  Woonplaats:
  BSN Nummer:
  Telefoonnummer:

  Indien u de klacht indient namens iemand anders:

  Uw achternaam:
  Straat:
  Huisnummer:
  Telefoonnummer:
  Uw relatie tot de patiënt:

  Aard van de klacht:

  Datum gebeurtenis:

  Tijdstip gebeurtenis:

  De klacht gaat over:

  Medisch handelen van de medewerkerBejegening door de medewerkerOrganisatie van de huisartspraktijkAdministratie of financiële afhandelingOverig

  Omschrijving van de klacht:

  Ik heb bovenstaande informatie volledig en naar waarheid ingevuld

  Nadat u uw klacht digitaal hebt verzonden, nemen wij binnen een maand telefonisch of schriftelijk contact met u op.

  Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG): 0900 - 2437070