113 Zelfmoordpreventie

Op 15 mei is de landelijke campagne rond zelfmoordpreventie “de vraag van je leven” gestart.

Als praktijk werken wij samen met de GGD Brabant-zuidoost om u hierover te kunnen informeren. Ons doel is het taboe rond het thema zelfmoord te doorbreken. Dit door bijvoorbeeld te praten over zelfmoord, signalen te herkennen en om er op te wijzen dat je voor hulp terecht kunt bij hulpverleners in de buurt of anoniem bij 113 Zelfmoordpreventie.

Maak jij je zorgen over iemand? Durf die vraag te stellen!